Podporujeme umenie, mladých umelcov
a ich tvorbu

Chceme, aby mladí ľudia mali možnosť
naplno rozvíjať svoj potenciál.

banner-scaled2

Podporujeme umenie, mladých umelcov
a ich tvorbu

Chceme, aby mladí ľudia mali možnosť
naplno rozvíjať svoj potenciál.

VÍŤAZNÉ DIELO

Výtvarné dielo celoslovenskej súťaže študentov štvrtých ročníkov stredných škôl
umeleckého priemyslu START21ART – ročník 2021/2022

48

Laura Šebestová

SŠUP, Nitra

Názov diela: Stvorenie
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Téma: Začiatok...
Rozmery: 43x61cm
Rok vzniku: 2021


Všetko, čo začína, musí aj skončiť. A koniec jedného predznamenáva začiatok druhého. Dielo reaguje na Asimovu víziu sveta ovládaného robotmi a posúva ju o krok ďalej. Demonštruje kybernetickú ruku v okamihu stvorenia ľudských buniek. Nadväzuje na myšlienku špirály a opakovania času, kde naše diela budú alebo už aj boli našimi stvoriteľmi. Takže nie je človek pri výrobe robota, ale robot pri výrobe človeka. Možno nás to čaká alebo to bolo už na počiatku?


PREDSTAVUJEME

Práce študentov z TOP21 výtvarnej súťaže START21ART