Podporujeme umenie, mladých umelcov
a ich tvorbu

Chceme, aby mladí ľudia mali možnosť
naplno rozvíjať svoj potenciál.

banner-scaled2

Podporujeme umenie, mladých umelcov
a ich tvorbu

Chceme, aby mladí ľudia mali možnosť
naplno rozvíjať svoj potenciál.

VÍŤAZNÉ DIELA

ČESKO-SLOVENSKEJ výtvarnej súťaže študentov štvrtých ročníkov stredných škôl
s umeleckým zameraním START21ART – ročník 2022/2023


PREDSTAVUJEME

finálne diela ČESKO-SLOVENSKEJ výtvarnej súťaže START21ART – ročník 2022/2023