Podporujeme umenie, mladých umelcov
a ich tvorbu

Chceme, aby mladí ľudia mali možnosť
naplno rozvíjať svoj potenciál.

energia-pre-umenie2
AUKCIADIEL
ČESKO-SLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE START21ART

1. - 21. 3. 2023

banner-scaled2

Podporujeme umenie, mladých umelcov
a ich tvorbu

Chceme, aby mladí ľudia mali možnosť
naplno rozvíjať svoj potenciál.

VÍŤAZNÉ DIELA

ČESKO-SLOVENSKEJ výtvarnej súťaže študentov štvrtých ročníkov stredných škôl
s umeleckým zameraním START21ART – ročník 2022/2023

115


Sabína Krivánková

ŠUP, Trenčín

Zachytávanie energie v abstraktnom poňatí. Energia plynie vôkol nás, je v nás. V mojom diele sa snažím vyjadriť energiu, ktorú nemožno očkom zachytiť, a mnohokrát mysľou uchopiť. Energia ľudských tiel a jeho kriviek, mimika rúk, sýtosť farieb vlievajúcich sa jedna do druhej, a zároveň do všetkého navôkol. Nakoniec sa to všetko prepojí a vytvorí sa celok.

183


Magdalena Kokešová

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha

Jako reakci na současnou situaci, ve které dopady epidemie a války na Ukrajině stále komplikují živobytí, jsem zobrazila nouzovou finanční poradu domácích spotřebičů, inspirovanou tradicí satirické novinové ilustrace.

157


Artur Parajňák

ŠUP, Košice

Strata by mala byť akceptovaná rovnako ako zisk. Dielo zastupuje kinetickú a medziľudskú energiu.


PREDSTAVUJEME

finálne diela ČESKO-SLOVENSKEJ výtvarnej súťaže START21ART

157

Artur Parajňák

ŠUP, Košice

Strata by mala byť akceptovaná rovnako ako zisk. Dielo zastupuje kinetickú a medziľudskú energiu.

143

Linda Plívová

SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice II

Moje práce představuje spojení energie mezi člověkem a strojem. Rádoby tělo je vyobrazeno do stylu futuristické a brutalistické architektury, přičemž jsem v některých částech porušila perspektivu, ku prospěchu dynamiky. Oranžová "hlava" s ušima zde ztělesňuje ohnisko samotné energie.

145

Filip Slach

SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice II

Chtěl jsem poukázat nejen na energii jako takovou, která působí na člověka všelijak, ale i na energetickou krizi, kterou jsem do plakátu také zakomponoval znározněním grafu a krátkým útržkem textu ze článku o energetické krizi. Celý plakát tvoří celek a je jen na člověku, jak plakát pochopí a sblíží se s ním.

176

Eliška Vrabcová

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Poděbrady

Je čas na změnu.

Ano, energii potřebujeme k životu, ale proč ji bereme i naší planetě?
Naše planeta nám dáva energii, ale my ji získáváme špatnými prostředky. Měli bychom přestat přehlížet naše okolí a popřemýšlet o jiných variantách. 

170

Adéla Ševčíková

SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Zlín

Inspirací mi byla sluneční energie, respektive sluneční paprsek pronikající tmou. Sluneční paprsek jsem zobrazila jako ženu.

177

Andrea Procházková

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Poděbrady

Dílo znázorňuje propojování dvou duší a energii, která mezi nimi proudí. Abstraktní pozadí také zobrazuje pomyslný vesmír, který se při tom vytváří. Dílo lze vidět z pohledu druhé duše tak, že otočíte obraz vzhůru nohama.

173

Valentýna Holíková

SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Zlín

Energie je podle mě něco, co koluje ne jen v nás, ale ve všem živém i neživém. Energie dokáže být silná i slabá, výrazná či skoro neviditelná. Živel ohně ji proto znázorňuje dle mého nejlépe. Je to plamen, který je v neustálém pohybu…což znázorňují i postavy tančící kolem ohně.

175

Natálie Bušová

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Poděbrady

Digitální ilustrace
Myšlenka díla – Energie je něco, co se nachází úplně ve všem co existuje. Všechno je jen převtělená energie. Jenom energie.

171

Zuzana Sikorová

SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Zlín

Energie je v každém z nás. Energie je v životě, v pohybu. A proto jsem se snažila zachytit aktivitu, která ji vyžaduje spoustu. Tanec. Zvolila jsem syté, energetické barvy podtrhující téma soutěže.

130

Jaromíra Skrojková

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha 7

Můj obraz poukazuje na to, že i částice atomů, ač jsou malinké, mají fascinující sílu, kterou si vlastně ani neuvědomujeme. K vyjádřeni mé myšlenky jsem použila široké spektrum barev, které navozují příjemnou náladu, a čiší z nich pozitivní energii.
Celý obraz jsem pojala jako Singularitu spojenou s Magickou geometrií, kde se protínají linie s energií.

144

Lucie Černíková

SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice II

Dílo je inspirováno současnou situací s vzrůstajícími cenami elektřiny a plynu. Zobrazeno je město s domy, jakožto spotřebiteli. Pod městem je vedeno velké množství potrubí, kterými tyto energie do našich domovů přivádíme.

116

Sophia Vivien Mináriková

ŠUP, Trenčín

Dielo znázorňuje dynamickosť, premenlivosť a nebezpečnosť mora. Zároveň sa snaží ukázať silu a energiu, ktorú musí človek vynaložiť, aby v tomto neistom svete prežil.

169

Veronika Gazdová

SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Zlín

Mladá dívka předávkovaná kofeinem, když se snažila získat energii z energetických nápojů.

183

Magdalena Kokešová

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha

Jako reakci na současnou situaci, ve které dopady epidemie a války na Ukrajině stále komplikují živobytí, jsem zobrazila nouzovou finanční poradu domácích spotřebičů, inspirovanou tradicí satirické novinové ilustrace.

185

Tomáš Hrozinka

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha

Schéma elektrického obvodu vsazeno do autorského písma.

190

Benjamín Horváth

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha

Není mi třeba
Soli a chleba
Není mi třeba krásných žen
Mým denním chlebem
Mým sedmým nebem

Zůstane Kolaloka jen!
 
Kolalokova limonáda!
Energie na celý život!
 
Zdravím,
váš,
Limonádový Joe
186

Oliver Sobotka

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha

Přímý výboj je nejčistší forma energie, procházející prostorem i časem, viditelný pouze pár krátkých chvil, ale o to silněji je uložen v paměti. Energie je všudypřítomná.

172

Hana Drcmanová

SŠ filmová, multimediální a počítačových technológií, Zlín

Dvě ženy strnulé v agonii po zasažení neznámou energií, snad proudem, snad energií vesmíru. Stojící žena se v zásahu pokouší držet svou družku před pádem do temnoty, smrt je však pro obě již nevyhnutelná. Vlasy jim zbělali hrůzou, pokožka mění se v mrtvolný odstín. Poslední výdech.
A3, akryl

129

Veronika Jansová

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha 7

Podstatou obrazu jsou duše – hvězdy, které potřebují energii ke své existenci. Sami od sebe nedokáží svůj vnitřní plamen vzkřísit a tak hledají pomoc ve svém okolí. Středobodem kompozice jsou dvě postavy – mužská a ženská, které svým spojením vytvořily nekonečný zdroj energie. Tento zdroj jim v jeho blízkosti dovolil překročit hranici jejich metafyzické existence a umožnil jim manifestaci fyzické formy. Načrtnuté postavy pod nimi, jsou ostatní duše, které jsou nekonečným zdrojem vzkříšeny k životu.

142

Jaroslav Franc

SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice II

Dílo zobrazuje energii mentální, nikoli energii, kterou lze nějak vidět okem, zobrazuji zde energii, pocit, který přichází při setkání s konkrétní osobou, kdy se duševní energie protínají. Je to klasická kresba tužkou na papír A2.

174

Šimon Beneš

SŠ cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice II

Maluji, co cítím, cítím, co maluji. Energie je všude kolem nás a můj nekonečný kolotoč
je zájem o rozvoj a chod dnešní společnosti.
Obrazem vyjadřuji lehkost, čistotu a vláčnost našeho lidského cítění kdežto naproti je
nemilosrdný a neúprosný (technologický) vývoj, který nás všechny odpojuje od podstaty věci.