KONTAKTY

Telefón:

+421 905 740 020

E-mail

nadacia@kubikum.sk

Sídlo:

Nadácia Kubikum
Hálkova 2968/22
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie:

SK64 1100 0000 0029 2584 6242

IČO:

42213495

Zapísaná v Registri Nadácií Ministerstva vnútra SR
Registračné číslo:

203/Na-2002/956