O NÁS

Hlavným cieľom Nadácie Kubikum je podpora a propagácia kultúrneho dedičstva a tvorby nových kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie.

Umenie považujeme za  prejav  kreatívnej schopnosti duše človeka, preto medzi naše primárne aktivity patrí jeho podpora . Pomáhame hlavne pri rozvíjaní nových talentov poskytovaním  finančných prostriedkov na rôzne granty a projekty, ale podporujeme aj zachovanie historických kultúrnych hodnôt.

VÍZIA A POSLANIE

Zmyslom umenia je urobiť svet krajším a lepším. Zmyslom Nadácie Kubikum je pomôcť umeniu robiť svet krajším a lepším…

 Sme vyhlasovateľom a organizátorom súťaže START21ART, pomocou ktorej poskytujeme mladým talentovaným umelcom okrem zaujímavej finančnej výhry aj možnosť prezentovať svoj talent, čím sa snažíme pomôcť pri naštartovaní ich umeleckej dráhy. Naším poslaním je vytvárať lepšie podmienky pre osobný rozvoj a vzdelávanie budúcich umelcov. 

SVOJ ÚČEL PLNÍ NADÁCIA

  • rozvojom, zachovávaním  a ochranou duchovných a kultúrnych hodnôt, ľudských práv a iných humanitných cieľov  
  • podporou vzdelávacích, poradenských a informačných činnosti, ktoré slúžia na získavanie, rozširovanie a upevňovanie umeleckých kultúrnych poznatkov  
  • poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby 
  • podporou rozvoja medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce v oblasti umenia